Eurostars

Real1ze heeft een uitstekend trackrecord
in het realiseren van geslaagde Eurostars aanvragen.

De Eurostars regeling

Ben jij een enthousiaste high tech mkb-ondernemer die zich bezighoudt met onderzoek of ontwikkeling? Werk je daarbij samen met partners in andere Europese landen? Maak gebruik van Eurostars. Met deze subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Kom jij ook in aanmerking?

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien. Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten.

01 Eerste kennismaking

02 Scoping sessies

03 Schrijven aanvraag

04 Indienen aanvraag

05 Project- & urenadministratie

06 Periodieke evaluatie

Hoe, wat en wanneer

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het uitvoerende MKB, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land.

In Nederland bedraagt de subsidie voor MKB-ondernemingen 50% voor zowel onderzoeksactiviteiten als ontwikkelingsactiviteiten. Voor kennisinstellingen bedraagt de subsidie maximaal 50%. De maximale bijdrage is € 500.000 per project voor Nederlandse deelnemers. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Er zijn twee deadlines per jaar, de volgende deadline is 15 september 2022. Wacht niet langer en ga vandaag het gesprek met ons aan.

Meer weten over het Eurostars-programma? Laat ons je kansen checken.

” Met enkel 64 toekenningen uit een totaal van 1644 indieningen, is het H2020 SME Instrument een erg competitief programma. De toekenning van 2,4 miljoen euro subsidie stelt ons in staat om de productontwikkeling af te ronden en sneller naar de bredere Europese markt te gaan. We zijn oprecht enthousiast over de ondersteuning die Real1ze Projects ons heeft geboden tijdens het aanvraagproces, de daarop volgende presentatie in Brussel en de administratieve inrichting.

– Fabio Bambang Oetomo CEO, Bambi Medical B.V

Hulp nodig bij jou aanvraag?

Kun jij hulp gebruiken bij het aanvragen van een subsidie of financiering? Of heb jij twijfels over of jouw project hiervoor in aanmerking komt? Real1ze kijkt graag met je mee en kan jou helpen bij het aanvragen. Neem gerust contact met ons op wij plannen graag een vrijblijvende afspraak met je in.

© Copyright Real1ze 2022. All rights reserved.