Privacy statement

PRIVACYVERKLARING | REAL1ZE
Uw privacy is belangrijk voor ons. We hechten veel waarde aan de beveiliging van uw (persoons)gegevens. We hebben diverse technische- en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te alle tijden te waarborgen. Dit doen we onder andere door te werken volgens de richtlijnen van ISO 9001 en 27001, waartoe wij gecertificeerd zijn.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, kan het zijn dat wij persoonsgegevens van uw verwerken.

Indien u uw contactgegevens aan Real1ze verstrekt, dan kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken.

  • uw voor- en achternaam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer.

We zullen deze gegevens enkel gebruiken om, op uw verzoek, telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

Maakt u of uw werkgever gebruik van onze dienstverlening, dan sluiten we een separate samenwerkingsovereenkomst. Alle zaken rondom gegevensverwerking worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, deze is onlosmakelijk verbonden met de samenwerkingsovereenkomst.

Op het moment dat u een samenwerking met ons aangaat, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van uw onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Voor het privacybeleid van EDR verwijzen wij u naar de website van EDR.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel waarvoor wij uw gegevens verzamelen te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan één (1) jaar bewaard, indien er geen samenwerkingsovereenkomst met u of uw werkgever tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN
Wij zullen uw persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens die u achterlaat op onze website worden – zonder uw toestemming – niet aan derden verstrekt.

REAL1ZE SOFTWARE
Maakt u gebruik van Real1ze software dan heeft uw werkgever met Real1ze een samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst gesloten. Hiermee is de veiligheid van uw persoonsgegevens altijd gewaarborgd. Onze software is ondersteunend aan de werkzaamheden die we in opdracht van uw werkgever uitvoeren.

WEBSITE | GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en om de effectiviteit van Adwords-advertenties te meten. De informatie die hiermee wordt verkregen inclusief het IP-adres wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor het privacybeleid van Google verwijzen wij u naar de website van Google.

BEVEILIGING
We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van (persoons)gegevens tegen te gaan. Onze maatregelen bevatten onder andere – maar niet uitsluitend – :

  • Informatiebeveiligingsbeleid;
  • Beleid gebruiksrechten en toegangsbeveiliging systemen;
  • Data wordt encrypted opgeslagen;
  • Toezicht op sub-verwerkers.

Daarnaast werken we altijd volgens de richtlijnen van ISO 9001 en 27001 waartoe wij gecertificeerd zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u meer informatie wil over de beveiliging van de door ons verzamelde gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@real1ze.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u hiervan gebruik wil maken kunt u een e-mail sturen naar info@real1ze.nl.  Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

 

www.real1ze.nl / www.real1ze.eu is een website van Real1ze B.V. en is als volgt te bereiken:

Adres:        High Tech Campus 69, 5656 AG Eindhoven
KvK:         53864506
Telefoon:     +31 (0)40-3041372
E-mailadres:   info@real1ze.nl

Versie September 2019

Meer informatie nodig over de WBSO?

Graag de mogelijkheden bespreken voor een eventueel WBSO traject? Of ontvang je graag een vrijblijvende second opinion op je huidige WBSO aanvraag? Neem contact op met onze specialist Johan!

Johan de Lepper

Specialist WBSO