Privacy statement

PRIVACYVERKLARING | REAL1ZE
Uw privacy is belangrijk voor ons. We hechten veel waarde aan de beveiliging van uw (persoons)gegevens. We hebben diverse technische- en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te allen tijde te waarborgen. Dit doen we onder andere door te werken volgens de richtlijnen van ISO 9001 en 27001, waartoe wij gecertificeerd zijn.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, kan het zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Indien u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website, dan kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken;
• uw voor- en achternaam;
• uw e-mailadres;
• uw telefoonnummer.

We zullen deze gegevens enkel gebruiken om, op uw verzoek, telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

Maakt u gebruik van onze dienstverlening, dan sluiten we een separate samenwerkingsovereenkomst. Alle zaken rondom gegevensverwerking worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst; deze is onlosmakelijk verbonden met de samenwerkingsovereenkomst.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel waarvoor wij uw gegevens verzamelen te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan één (1) jaar bewaard, indien er geen samenwerkingsovereenkomst met u tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN
Wij zullen uw persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens die u achterlaat op onze website worden – zonder uw toestemming – niet aan derden verstrekt.

WEBSITE | GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en om de effectiviteit van Adwords-advertenties te meten. De informatie die hiermee wordt verkregen, inclusief het IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor het privacybeleid van Google verwijzen wij u naar de website van Google.

BEVEILIGING
We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van (persoons)gegevens tegen te gaan. Onze maatregelen bevatten onder andere – maar niet uitsluitend – :
• Informatiebeveiligingsbeleid;
• Beleid gebruiksrechten en toegangsbeveiliging systemen;
• Data wordt encrypted opgeslagen;
• Toezicht op subverwerkers.

Daarnaast werken we altijd volgens de richtlijnen van ISO 9001 en 27001, waartoe wij gecertificeerd zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u meer informatie wilt over de beveiliging van de door ons verzamelde gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@real1ze.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u een e-mail sturen naar info@real1ze.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

www.real1ze.nl is een website van Real1ze B.V. en is als volgt te bereiken:
Adres:        High Tech Campus 69, 5656 AG Eindhoven
KvK:         53864506
Telefoon:     +31 (0)40-3041372
E-mailadres:   info@real1ze.nl

Versie mei 2018

Contact informatie

Adres:            High Tech Campus 69,
                        5656 AG, Eindhoven
                   Parkeren: P6
Email:            info@real1ze.nl
Telefoon:      +31 (0)40 3041372
Web:              www.real1ze.nl

Volg ons

 

© Copyright Real1ze 2019. All rights reserved.
REAL1ZE-footer