OP/EFRO programma

OP Zuid

Het programma, voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, is gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Het is gericht op vijf grote maatschappelijke transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.

 

EFRO Oost Innovatie project

Marktgerichte innovatie, in een vroegere fase van de productontwikkeling. Samenwerking moet minimaal uit 3 partners bestaan, minimaal 1 MKB. (max 750k)

EFRO Oost demonstatie project

Voor projecten die bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling. Doel is om met test- of demonstratieprojecten (TRL 6-8) te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten. Samenwerking moet minimaal uit 2 partners bestaan, minimaal 1 MKB. (max 1mln).