Innovatie Krediet

Het Innovatie Krediet is een risicodragende geldlening en is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten (van ‘proof-of-principle’ tot ‘proof-of-concept’). De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

Geldlening tot maximaal €10.000.000.