DEI+

Voor een DEI+-project komt een project in aanmerking zoals:

  • Een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO2-reducerende maatregelen met behulp van, voor Nederland, nieuwe apparaten, systemen of technieken, of de toepassing hiervan
  • Den DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten
  • Een combinatie van bovengenoemde in een andere vorm dan een pilot

Subsidiebedrag tot maximaal €15.000.000.