Veki

Doel van de subsidiemodule VEKI in de industrie is het ondersteunen van het op korte termijn versnellen van investeringen in materiële en immateriële activa. Voor subsidie komen projecten in aanmerking ten behoeve van: energie-efficiëntie*, recycling en hergebruik van afval*, lokale infrastructuur*, CO2-reducerende maatregelen*.

Subsidie tot maximaal €15.000.000.

*die voldoen aan de voorwaarden van artikel 36 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.