Kosten- en uitgavenadministratie

Een kosten- en uitgavenadministratie voor WBSO-projecten bevat facturen die verband houden met wat er in de WBSO-aanvraag is ingediend en goedgekeurd.

Tips voor een optimale kosten- en uitgavenadministratie:

 • Voor de WBSO is de ‘ingebruikname’ van het bedrijfsmiddel leidend. Voor bijvoorbeeld de aanschaf van prototypemateriaal betekent dit het moment dat deze verwerkt wordt in het prototype. Niet de offerte-, factuur-, of betaaldatum;
 • Alleen de kosten en uitgaven beschreven in een goedgekeurde WBSO-aanvraag mag je meenemen in de realisatie;
 • De goedgekeurde aanvraag is slechts een prognose van de ontwikkelingskosten. Je mag het goedgekeurde budget zelf verdelen onder de goedgekeurde kosten- en uitgavenposten.

Typische kosten en uitgaven zijn:

 • Aanschaf van prototypemateriaal (voor een prototype zonder commerciële waarde);
 • Externe test- en validatiekosten;
 • Externe octrooikosten;
 • Aankoop of huur van machines/tooling;
 • Huur van een lab;
 • Licentiekosten voor onderzoek en ontwikkeling;
 • Externe engineering. Hier is geen sprake van onderzoek.

Uitgesloten voor de kosten en uitgaven zijn de volgende posten:

 • Uitbesteed onderzoek;
 • Opleidingen/cursussen voor personeel;
 • Kosten van de inhuur van arbeid (detachering);
 • Aanschaf tweedehands apparatuur;
 • Bouwen van een prototype met een productieve/commerciële waarde.