MRE

Subsidie om aanjaagprojecten en samenwerking tussen (MKB-)ondernemingen uit 21 MRE gemeentes te stimuleren. Aanjaagprojecten zijn bijvoorbeeld: een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Subsidiebedrag tot maximaal €50.000.