MIT Haalbaarheid

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT Haalbaarheid) heeft als doel innovatie bij het MKB binnen provincies te stimuleren.
Een haalbaarheidsproject is een project dat bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

Subsidiebedrag tot maximaal €20.000